SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING

cum ne fura E.ON Energie Romania S.A. Tg.Mures-Sibiu

Si chiar daca ne laudam orasul suntem cu picioarele pe pamant. Pentru ca uneori lucrurile par sa se miste atat de incet, iar uneori parca nu se misca deloc...
Ce te deranjeaza cel mai tare in Sibiu?
User avatar
Posts: 7
Joined: 27.06.2011 11:30
PostPosted: 18.01.2012 18:08
Image

Asta e sesizarea facuta de mine catre ANRE, ANPC, Ministerul muncii, MAI, FACIAS, ANCER. Daca aveti probleme cu furnizorul sau distribuitorul de gaz sau electricitate, nu stati ca niste maligi si va plangeti fara sa faceti nimic: ACTIONATI. Luati creionul in maini, cititi legislatia, faceti calcule si ACTIONATI. Sesizarea de fata poate ajuta pe cineva, ca model:

contract de furnizare gaze naturale in sistem reglementat nr. xxxxx/01.10.2009
punct de consum: xxxxxxx adresa xxxxxxxxxxxxxxxxx
cod abonat: xxxxxxxxxxxxxxxx
furnizor gaz: E.ON Energie Romania SA str. Justitiei nr.12 Tg.Mures
titular contract de furnizare gaz: xxxxxxxxxxxxxx
beneficiar OUG 70/2011 (chirias): xxxxxxxxxxxxx
decizia primar xxxxxx nr. xxxxx / 24.11.2011 (cuantum ajutor incalzire)
contract de inchiriere nr. xxxxxx / 18.10.2011


Catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale


In atentia d-nei ministru Mariana Campeanu,


Subsemnata xxxxxxxxx, domiciliata in xxxxxxxxxxxx, beneficiara a serviciului de furnizare gaze naturale a E.ON Energie Romania SA Tg.Mures, in calitate de consumator vulnerabil, beneficiara a OUG 70/2011, va aduc la cunostinta urmatoarea

sesizare:

Semnalez modul fraudulos, abuziv, incorect de determinare si facturare a ajutorului de caldura, aplicat de catre E.ON Energie Romania SA Tg.Mures tuturor consumatorilor vulnerabili, beneficiari ai OUG 70/2011, mod de calcul interpretat in detrimentul consumatorilor.
Va descriu succint situatia mea, respectiv a tuturor beneficiarilor de ajutor de caldura care se incalzesc cu gaz, pentru ca este o situatie, cred, generalizata la nivelul intregii tari (suspicionez ca furnizorii de gaz s-au inteles intre ei asupra acestui mod de facturare si, de aceea, sugerez ca ar trebui sesizat si Consiliul Concurentei). La punctul de consum specificat in antet exista un contract de furnizare a gazului, cu autocitire. La respectivul punct de consum s-au inregistrat, in trimestrul 4 al anului 2011, urmatoarele consumuri de gaz:
- factura 10109821880 / 24.10.2011 25 mc ( 259,325kwh)
- factura 10309372796 / 30.11.2011 40 mc ( 417,040 kwh)
- factura 10608369406 / 30.12.2011 206 mc (2147,034kwh), consumuri reale care nefiind reflectate corect in facturile emise, afecteaza valoarea ajutorului de caldura.

Potrivit informatiilor publicate pe site-ul furnizorului www.eon-gaz-romania.ro > produse> intrebari si raspunsuri> care sunt conditiile si modalitatea de obtinere a ajutoarelor de incalzire, clientul va avea de platit doar diferenta dintre valoarea gazului consumat si valoarea ajutorului de incalzire. Daca valoarea gazului consumat este mai mica decat valoarea ajutorului de incalzire, factura de consum in acea luna va avea valoarea 0. Potrivit acelorasi informatii de la www.eon-gaz-romania.ro > produse> intrebari si raspunsuri> cand se emite factura de gaze naturale, este specificat ca factura reprezentand contravaloarea consumului de gaz se emite lunar , cuprinzand intotdeauna acelasi interval de facturare. Conform noului contract cadru de furnizare reglementata a gazelor naturale (introdus prin ordinul ANRE nr.77/2009), baza emiterii facturii lunare o reprezinta programul de consum prevazut in contractul de furnizare, care precizeaza cantitatile lunare estimate a fi consumate in anul urmator. Astfel, timp de 2 luni consecutive, facturarea se face pe baza programului de consum, iar in fiecare a treia luna, consumul se factureaza in baza citirii contorului de catre personalul EON. Diferentele de consum dintre cantitatile estimate si cele realizate sunt evidentiate in factura trimestriala de citire, fie ca diferenta de plata, fie ca plata in avans, dupa caz. Contractul cadru mentionat prevede si posibilitatea autoitirii lunare a indexului contorului de gaze naturale. In plus:

- conform HG 920/21 septembrie 2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece,
Sectiunea 2
art. 20 (4) pe baza consumului defalcat, prevazut la art.1, furnizorul stabileste cuantumul ajutorului efectiv, dupa
cum urmeaza: b) la valoarea consumului daca acesta este mai mic decat cuantumul ajutorului
stabilit prin dispozitia primarului.
art. 21 (1) furnizorii de gaze naturale transmit lunar asociatiilor de proprietari/ locatari, precum si consumatorilor
vulnerabili, titulari de contracte individuale, factura reprezentand consumul de gaze naturale, cu
respectarea prevederilor art. 23 alin 3) si 4) din ordonanta de urgenta, in care se evidentiaza ajutorul pentru
gaze naturale calculat in condittiile art. 20 alin 4) si 5).

- conform OUG 70/2011,
Sectiunea a3-a
art. 23 (1) pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art.17 alin 3) si la art.20 4), respectiv a consumului efectiv
inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale calculeaza
cuantumul efectiv al ajutorului pentru gaze naturale, cu respectarea prevederilor art.10.
art.23 (4) furnizorii de gaze naturale transmit lunar facturile reprezentand consumul de gaze naturale care vor
contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale, acordat in conditiile art.9, precum si suma individuala de
plata stabilita ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul efectiv calculat in
conditiile art.1.

- conform legii 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti (comercianti) si consumatori (republicata in 2012)
CAP. I Dispozitiii generale
art.1 (1) orice contract incheiat intre profesionisti si consumatori pentru vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii
va cuprinde clauze contractuale clare, fara echivoc, pentru intelegerea carora nu sunt necesare
cunostinte de specialitate.
(2) in caz de dubii asupra interpretarii unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate in favoarea
consumatorului.

- conform Ordinului 77/2009
CONDITII-STANDARD pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii casnici:
IV. Determinarea consumului de gaze naturale
art.5 regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementata, facturata lunar, se face pe baza
indexului echipamentului de masurare, citit o data la 3 luni.
V. Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale
art. 7 (1) furnizorul are urmatoarele obligatii:
b) sa factureze lunar contravaloarea serviciului pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale si,
dupa caz, a majorarilor de intarziere si sa transmita consumatorului factura lunara;
VI. Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale
art. 8 Consumatorul are urmatoarele drepturi:
c) sa transmita indexul echipamentului de masurare, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor
, consumul de gaz efectiv, real, aferent perioadei 15.11.2011-15.12.2011 este:


369 (index nou citit de EON) minus
98 (index vechi citit de EON)--------------------------------------
rezulta 271 mc (consumati in perioada 16.09.2011-15.12.2011) minus
65 mc (25 mc+40mc)
rezulta 206 mc. Acesti 206 mc reprezinta consumul efectiv, real, al ultimei luni din trimestru. Contravaloarea acestor 206 mc este 206 x 0.09620 (pret unitar fara TVA)= 19.8172 x 10.417 (pcs)= 206.44 + 49.54 (TVA)= 255.98 ron. Valoarea 255.98 ron fiind mai mica decat cuantumul ajutorului de caldura acordat in conditiile legii, in valoare de 262 ron/luna, factura trebuia sa aiba valoarea 0, si nu 111.65 ron.

Descriu modul de calcul netransparent, incorect, care nu reflecta realitatea unor consumuri efective, mod de calcul condamnat de majoritatea consumatorilor, clienti ai E.ON Energie Romania SA Tg.Mures, beneficiari ai OUG 70/2011, asa cum mi-a fost explicat de catre directoarea centrului de relatii cu clientii Sibiu (mod de calcul care s-ar regasi , dupa spusele dumneaei, intr-o nota interna sau regulament intern al EON, dar care incalca reglementarile cuprinse in Contractul cadru) si de catre call centerul Tg.Mures, asa cum reiese de altfel si din factura 10608369406 / 30.12.2011: pentru calcularea ajutorului de caldura, aferent consumului din ultima luna din trimestru, in volum de 206 mc, EON face urmatorul calcul incorect:

369 minus 98= 271 mc
271: 90zile (distribuirea uniforma pe intreaga perioada de regularizare a consumului de gaz dintre doua citiri)= 3.01
mc/zi (desi in perioada 16.09.2011-15.10.2011 s-au consumat 25: 30 zile= 0.83 mc/zi si in perioada
15.10.2011-15.11.2011 s-au consumat 40: 30 zile= 1.3 mc/zi, nicidecum 3.01 mc/zi, pe perioada
1.04.2011-31.10.2011 neconsumandu-se niciodata mai mult de 1 mc/zi).
3.01 x 1.25 (pret cu TVA) = 3.76 ron/zi.
3.76 ron/zi x 45 zile (1.11.2011-15.12.2011= perioada de acordare a ajutorului de caldura)= 169 ron.

Este gresita stabilirea unei medii zilnice incluzand si perioada in care nu se acorda ajutorul de caldura, pentru ca sunt consumuri diferite, in luni cu temperaturi diferite. Stabilirea unei medii zilnice pe intreaga perioada de regularizat nici nu-si are rostul , deoarece consumul de gaz, din factura de regularizare, nu se calculeaza ca medie zilnica (uniformizand un consum care, in mod real, este diferit de la luna la luna, daramite de la un anotimp la altul), ci ca diferenta intre cantitatea consumului realizat (determinat prin diferenta indexurilor citite trimestrial de catre reprezentantul furnizorului) si cantitatile facturate pentru consumurile estimate/ consumurile rezultate din autocitire din perioada aferenta, iar valoarea ajutorului de caldura are ca baza de calcul aceasta diferenta si trebuie determinat tot printr-o diferenta intre valoarea consumului si valoarea ajutorului de caldura. In contextul determinarii valorii ajutorului decaldura pe baza unui consum mediu zilnic, desi nu are ce cauta conceptul de consum mediu zilnic pentru determinarea lunara consumurilor de gaze, este necesara reglementarea unei clauze contractuale obligatorii: citirea indexului echipamentului de masurare de catre personalul autorizat la inceputul (1 noiembrie) si sfarsitul (31 martie) perioadei de acordare a ajutorului de caldura. Cu atat mai mult cu cat EON, profitand de reglementari neclare si insuficient redactate, prin omitere (chiar si intentionata) a unor detalii clare cu privire la modul de calcul atat al consumului de gaz din ultima luna din trimestru, cat si al ajutorului de caldura aferent acelui consum, face regularizari peste regularizari, efectuand citiri ale indexului cand nu este imperios necesar, asa cum a facut si la sfarsitul lunii mai, desi urmatoarea citire trebuia facuta pe 15 iunie, rezultand facturi incarcate nejustificat, EON furand la propriu cu fiecare regularizare, obligand consumatorii vulnerabili la plata unor facturi cu consumuri care nu reflecta realitatea.

EON determina si factureaza consumul de gaz din prima luna din trimestru , determina si factureaza consumul de gaz din a doua luna din trimestru, iar consumul efectiv al ultimei luni din trimestru EON il distribuie uniform pe toata perioada de regularizat, rezultand astfel un consum cu mult diminuat fata de cel real, la un consum mai mic de gaz, revenind un ajutor de caldura la fel de diminuat. Astfel ajutorul de caldura s-a diminuat cu contravaloarea aferenta cantitatii de gaz scazuta din consumul ultimei luni din trimestru si redistribuita pe celelalte doua perioade anterioare de facturare. Daca ne luam dupa acest mod de calcul, in perioada 16.09.2011-14.11.2011 (primele doua luni din trimestru) s-au consumat 3.01 mc /zi x 60 zile = 180 mc, de fapt consumandu-se in mod real doar 65 mc, conform autocitirii, si in perioada 15.11.2011-15.12.2011 s-au consumat 3.01mc/zi x 30 zile= 90 mc, ori s-au consumat efectiv 206 mc, cum e si normal in plina iarna.

Acest mod de determinare si facturare a consumului de gaz se regaseste si in celelalte trimestre din an, emitandu-se 8 facturi cu consum determinat si facturat corect pe o perioada de 30 zile si 4 facturi cu perioada de facturare pe 90 zile in care sunt determinate consumurile de gaz pe o perioada de 90 zile, si nu pe 30 de zile asa cum ar fi corect (deci consumul este determinat lunar doar pe 8 luni din an). In toate cele 4 facturi de regularizare nu este evidentiat, in vreun fel, consumul de gaz din ultima luna din trimestru. Din discutiile purtate cu EON nu am putut afla ce consum de gaz am avut in perioada 15.11.2011-15.12.2011, evitand de fiecare data un raspuns clar. Intrebandu-i ce reprezinta cei 206 mc (din factura de regularizare 10608369406/ 30.12.2011), consumati efectiv in perioada 15.11.2011-15.12.2011, rezultati ca diferenta dintre citire EON minus suma consumurilor primelor doua luni din trimestru, mi-au raspuns ca reprezinta consumul din perioada 16.09.2011-15.12.2011, si nu din perioada 15.11.2011-15.12.2011, ceea ce nu este corect.
EON nu determina consumul de gaz aferent ultimei luni din fiecare trimestru, nici in baza programului de consum, nici in baza autocitirii date de consumator, nici in baza istoricului de consum si nici macar in baza citirii indexului echipamentului de masurare de catre personalul autorizat al EON.

O alta factura cu probleme este factura de regularizare nr. 10410363325 / 29.06.2012 in care s-a determinat consumul din perioada 15.03.2012-15.06.2012, in urma citirii EON in 15.06.2012, la fel de injust ca si factura de regularizare nr. 10608369406 / 30.12.2011. Intrucat:
- pe perioada 15.03.2012-13.04.2012 s-a emis factura de autocitire nr.10310245031/ 27.04.2012 in care a fost
determinat si facturat consumul de gaz, in cantitate de 91mc, si ajutorul de caldura aferent perioadei
15.03.2012-31.03.2012, pentru un consum de 45.5 mc, in valoare de 63.5 ron (desi daca EON citea indexul la
sfarsitul perioadei de acordare a ajutorului de caldura (31 martie) ar fi constatat ca in perioada 15.03.2012-
31.03.2012 s-au consumat 82mc si in perioada 31.03.2012-13.04.2012 doar 9mc, deci ajutorul de caldura
aferent unui consum de 82 mc avea valoarea de 103 ron si nu 63.5 ron),
- pe perioada 14.04.2012-15.05.2012 s-a emis factura de autocitire nr.10808819844 / 25.05.2012 in care a fost
determinat si facturat consumul de gaz, in cantitate de 3mc,
- a fost efectuata citirea indexului, de catre personalul autorizat al operatorului de distributie, la data de
31.05.2012, pe perioada 15.05.2012-31.05.2012 consumul de gaz fiind practic de 0mc, consumul care mai
ramanea de facturat in urma citirii EON la data de 15.06.2012 trebuia determinat ca diferenta intre consumul
realizat intre citirile EON =105 mc (index nou citit de EON la data de 15.06.2012 =1097 minus index vechi
citit de EON la data de 14.03.2012 =992) si consumul determinat si facturat deja de 3mc+91mc=94 mc din
perioada anterioara 15.03.2012-15.05.2012, rezultand o diferenta de doar 11mc consumati efectiv in perioada
15.05.2012-15.06.2012. Deci, factura de regularizare nr. 10410363325 / 29.06.2012 trebuia sa factureze doar
un consum de 11 mc si trebuia sa aiba valoarea de:

11 x 0.09620 = 1.06 x 10.391 (pcs) = 11.01+ 2.64 (tva) = 13.65 ron (perioada 15.05.2012-15.06.2012) si nu o valoare de 51.99 ron.
Ca si in cazul facturii de regularizare nr. 10608369406 / 30.12.2011, EON uniformizeaza consumul din perioada 15.03.2012-31.05.2012 de 94 mc, rezultand un consum de gaz cu mult diminuat in perioada 15.03.2012-31.03.2012 fata de cel real, se poate vorbi astfel de regularizare la regularizare. EON face urmatorul calcul incorect, pe perioada 15.03.2012-31.05.2012:

1086 minus 992 = 94 mc
94 : 75 zile (75 zile = numarul de zile din 15.03.2012-31.05.2012, distribuirea uniforma pe intreaga perioada de regularizare a
consumului de gaz dintre doua citiri) = 1.25 mc/zi
1.25 mc x 1.25 (pret cu TVA) = 1.56 ron/zi
1.56 ron/zi x 16 zile (perioada de acordare ajutor caldura 15.03.2012-31.05.2012) = 24.96 ron (ajutor de caldura acordat pentru
un consum si mai diminuat fata de cel acordat prima data in factura de autocitire nr.10310245031 /
27.04.2012 = ajutor acordat doar pentru 21mc, fata de 45.5 mc cum au hotarat, in prima faza, in factura de
autocitire nr. 10310245031/ 27.04.2012, practic consumul diminuandu-se cu fiecare regularizare)

Adunand sumele nejustificate pe care am fost obligata sa le scot din buzunar 111.65+ (51.99-13.65) rezulta o valoare de 149.99 ron, inmultita cu cati consumatori vulnerabili sunt, rezulta valori extraordinar de mari pe care EON le obtine prin furt de la beneficiarii ajutoarelor de caldura, si asta numai intr-un an. Consumatorii suspicioneaza ca EON factureaza in mod gresit consumurile lunare si ajutoarele de caldura aferente acestor consumuri,dar neintelegand modul deloc transparent si incurcat de calcul, si izbindu-se de ignoranta si atitudinea persiflanta a personalului EON, nu pot reclama nimic.

Odata cu modificarea contractului cadru de furnizare a gazelor naturale, in 2009, s-a dat posibilitatea furnizorilor de energie sa interpreteze aceeasi clauza (regularizarea la 3 luni art.5 din contractul-cadru) in mod diferit. Daca luam ca exemplu factura de regularizare nr. 176398242 / 26.04.2012, emisa de furnizorul de electricitate, SC Electrica Furnizare SA, diferenta rezultata intre citire Electrica minus suma consumurilor determinate si facturate (prin estimare) din primele doua luni din trimestru (711 kwh), este inregistrata ca si cosum pe o perioada de ~30 zile (21.03.2012-25.04.2012), consum atribuit ultimei luni din trimestru, evidentiindu-se clar si diferentiat atat consumurile estimate din primele doua luni din trimestru, cat si consumul din ultima luna din trimestru si perioadele (care nu depasesc ~30 zile) in care s-au consumat acele cantitati de electricitate.

Timp de 2 ani am relatat verbal (telefonic- lista de apeluri) si in scris (e-mail) aceste nereguli, absolut fara nici un rezultat, neluandu-se nici o masura de corectare a situatiilor relatate, raspunsurile primite fiind evazive, evitandu-se un raspuns clar de fiecare data, inclusiv la OPC Sibiu care mi-a dat un raspuns mediocru: din cauza ca nu am contract direct cu furnizorul de gaz nu am nici un drept sa fiu aparata, desi sunt un consumator caruia i s-au incalcat grosolan niste drepturi, si inca unul vulnerabil.
Este inadmisibil un astfel de comportament, cu atat mai mult cu cat s-a cerut in mod repetat gasirea unei solutii corecte, solutie care mi-a fost sugerata absolut intamplator de o firma de furnizare gaz din alta localitate, si anume: o adresa catre operatorul de citire a indexului echipamentului de masurare a consumului de gaz EON in care sa-i rog sa citeasca indexul la inceputul si sfarsitul perioadei de acordare a ajutorului de caldura, sugerandu-mi totodata ca asa procedeaza ei cand au o problema similara cu un consumator, beneficiar al OUG 70/2011, dar cand m-am prezentat la sediul centrului de relatii clienti Sibiu, personalul de acolo m-au informat ca nu este posibil asa ceva.
EON mizeaza pe lipsa de informare a consumatorilor, pe reglementari in care sunt prevazute penalizari, contraventii insignifiante pentru profiturile acestor companii de energie si in raport cu prejudiciile cauzate unor cetateni nefamiliarizati cu o legislatie destul de greu de asimilat si cu o situatie materiala si baneasca precara, si nu in ultimul rand pe lipsa de vigilenta a autoritatilor care nu controleaza cum sunt aplicate reglementarile in vigoare si prevederile ordonantelor de urgenta cu privire la acordarea ajutoarelor de caldura, rezervandu-i-se astfel dreptul unui comportament abuziv fata de aceste categorii sociale si la interpretarea legii in detrimentul acestora, dar favorabil in sensul obtinerii unor venituri nejustificate.

Va rog sa dispuneti luarea de masuri si tragerea la raspundere a E.ON Energie Romania SA Tg.Mures care interpreteaza grosolan clauze contractuale in detrimentul consumatorilor vulnerabili si reglementarea clara a modului cum trebuie calculat ajutorul de caldura pentru a nu mai permite furnizorilor interpretarea diferita, si uneori abuziva si frauduloasa, ca in cazul EON Energie Romania SA Tg.Mures.


PS: informatiile regasite in sesizarea de fata vor face obiectul unor sesizari catre :
ANPC
ANRE
ANCER
FACIAS
MAI
Ministerul Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri


Anexez:
- copie dupa facturile emise de E.ON Energie Romania SA Tg.Mures:
- factura nr. 10109821880 / 24.10.2011
- factura nr. 10309372796 / 30.11.2011
- factura nr. 10608369406 / 30.12.2011 (citire)
- factura nr. 10907986906 / 27.01.2012
- factura nr. 10708395081 / 27.02.2012
- factura nr. 10708577431 / 28.03.2012 (citire)
- factura nr. 10310245031 / 27.04.2012
- factura nr. 10808819844 / 25.05.2012
- instiintare citire index la 31.05.2012
- factura nr. 10410363325 / 29.06.2012
- copie dupa factura de regularizare emisa de SC Electrica Furnizare SA:
- factura nr. 176398242 / 26.04.2012
- printscreen site EON > care sunt conditiile si modalitatea de obtinere a ajutoarelor de incalzire
- printscreen site EON > cand se emite factura de gaze naturale
- copie raspuns OPC
- copie decizie primar Sibiu nr. xxxxxxx / 24.11.2011 (cuantum ajutor incalzire)
- copie raspuns OPC
- copie decizie primar nr. xxxxxx / 24.11.2011 (cuantum ajutor incalzire)

Data ________________ Semnatura ________________

PS: am gasit alti 2 furnizori de gaz in sibiu: http://www.armaxgaz.ro/ro/servicii.html 'Oferim de asemenea n conditii avantajoase serviciul de furnizare gaze naturale.' si http://www.compa.ro/en/contact.php mai nou Compa SA este si furnizor de gaz. si am gasit un anunt pe youtube http://www.youtube.com/watch?v=v7AsP4Vd ... re=related cu privire la schimbarea furnizorului de gaz in Sibiu.

Return to Asta nu...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron