Page 1 of 1

Iohannis, MRU si interesele antiromanesti

PostPosted: 30.06.2015 09:40
by MojoJojo
Devenit presedinte, Iohannis are un comportament din ce in ce mai dubios. Cea mai recenta traznaie este propunerea lui MRU la sefia SIE. MRU (desigur, pe langa destui altii) poate fi lesne asociat tradarii de tara, cu Mostenirea Gojdu. Insistenta cu care Iohannis si PNL il vor pe MRU in aceasta functie, de parca n-ar putea gasi pe altcineva, miroase urat.

Trecutul lui MRU:
Sus?in?tor al proiectului de la Ro?ia Montan? ?i al gazelor de ?ist, dar ?i omul care a cedat Mo?tenirea Gojdu c?tre Ungaria. La 17 ani scria ODE pentru Ceau?escu. Portretul NEFARDAT al lui MRU

Mihai R?zvan Ungureanu este ca ?i numit director al Serviciului de Informa?ii Externe, dup? ce Klaus Iohannis l-a nominalizat în aceast? func?ie.

Fostul premier are un "bagaj" de acuza?ii, fapte ?i declara?i, care ar trebui s? ridice un semn de întrebare în privin?a fidelit??ii sale fa?? de interesele poporului român.

În 1989, pe când avea doar 21 de ani, Mihai R?zvan Ungureanu ocupa deja cea mai înalt? func?ie pe care un tân?r de vârsta sa o putea ocupa: MRU era membru supleant al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist.

De?i a recunoscut acest aspect, MRU a afirmat c? func?ia era "strict formal?, care nu presupunea participarea la decizia politic? propriu-zis?". Cu toate acestea, pe când avea doar 17 ani, MRU scria materiale elogioase în Scânteia Tineretului la adresa regimului Ceau?escu, ceea ce ar explica ascensiunea sa fulminant? spre vârful PCR. Totul se întâmpla în 1985, anul în care p?rintele Gheorghe Calciu era expulzat din ?ar? pentru criticile aduse regimului, iar disidentul Gheorghe Ursu era omorât în b?taie de c?tre for?ele de represiune.
...
Dup? 1989, Mihai R?zvan Ungureanu a cunoscut o ascensiune fulminant?. Astfel, în 1993, ajunge secretar xecutiv al Asocia?iei Interna?ionale a Studen?ilor în Istorie, Budapesta - Bruxelles (1990-1993).În 1993 a sus?inut masteratul în Studii Ebraice la Centrul Oxford pentru Studii Ebraice din cadrul colegiului St. Cross al Universit??ii Oxford.

Între 1996 ?i 1998 este membru board-ului ?tiin?ific al Funda?iei Soro? pentru o Societate Deschis?, Ia?i - Bucure?ti, membru al European Association for Jewish Studies din Oxford, Marea Britanie, etc.

În 1998, MRU a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe de c?tre ministrul Andrei Ple?u. Ie?eanul a de?inut aceast? func?ie timp de trei ani.

În 2004, Mihai R?zvan Ungureanu a fost numit în func?ia de Ministru al Afacerilor Externe, în Guvernul T?riceanu. Imediat, cerea instalarea portretului Anei Pauker în sediul Ministerului.

La doar un an de la numire, Mihai R?zvan Ungureanu sus?inea ?i promova o ordonan?? de urgen??, prin care România renun?a la mo?tenirea lui Emanoil Gojdu, în favoarea Ungariei. Mo?tenirea este evaluat? la 1 miliard de euro. Din fericire, Biserica Ortodox? Român? s-a opus vehement adopt?rii acestei ordonan?e ?i în martie 2008, Senatul României a respins adoptarea acestui acord.

Men?ion?m c? averea Gojdu fusese na?ionalizat? de regimul comunist din Ungaria înc? din 1992.
...
MRU ?i-a dat demisia din Guvernul T?riceanu în februarie 2007, iar în noiembrie a fost propus de pre?edintele B?sescu pentru conducerea Serviciului de Informa?ii Externe. La aflarea ve?tii, fostul purt?tor de cuvânt al SRI, Nicolae Ulieru, a reac?ionat dur.

"A fost adus de Ple?u secretar de stat în Ministerul de Externe, a r?mas secretar de stat ?i în Guvernul N?stase, apoi a fost numit ministru de externe de c?tre liberalul C?lin Popescu T?riceanu, recuzat de acesta pentru c? nu i-a dat ni?te documente, ?i dup? ce a fost recuzat de premier, pre?edintele l-a numit ?eful SIE".

Ulieru a mai spus c? SRI a fost împiedicat s?-l racoleze pe MRU de c?tre un serviciu secret str?in.

"Mihai R?zvan Ungureanu a avut, ca istoric la Ia?i, o poveste, un scandal care l-a scos din anonimat. El a f?cut o conferin?? de pres? în care a denun?at faptul c? un ofi?er de la sec?ia jude?ean? al SRI a încercat s? îl racoleze. ?i ca urmare a acestei conferin?e de pres? s-a constituit o celul? de criz? în careul SRI, care a hot?rât s? îl demit? pe ofi?erul respectiv, iar purt?torul de cuvânt din vremea aia, Nicolae Ulieru, s? dea un comunicat care s? condamne practicile nelegale ale acelui ofi?er. Relevan?a e urm?toarea, c? acel ofi?er nu a fost un ageamiu. El a încercat recrutarea lui Mihai R?zvan Ungureanu pe ni?te motive foarte întemeiate. Iar sacrificarea acelui ofi?er a fost f?cut la dorin?a expres? a unui serviciu str?in ?i stat str?in", a spus Ulieru, cel mai longeviv purt?tor de cuvânt din istroria SRI.

În 2012, MRU a fost numit la conducerea Guvernului României, func?ie pe care a îndeplinit-o timp de 78 de zile.

Cât a fost premier, Ungureanu a reu?it s? semneze acordurile petroliere "pentru explorare-dezvoltare-exploatare încheiate între ANRM ?i Chevron, al doilea mare grup petrolier din SUA, pentru perimetrele Vama Veche, Adamclisi ?i Costine?ti", dup? cum informa la vremea respectiv?, agen?ia Mediafax. Mai mult, Ungureanu a clasificat respectivele acorduri, ele r?mânând la fel ?i ast?zi.

Pe 13 martie 2012, deputatul Ion Stan afirma în plenul Parlamentului c? MRU a avut un rol cheie în nepedepsisrea celui care l-a ucis pe muzicianul Teo Peter.

"Soldatul, protagonistul unei rela?ii sexuale cu o minor?, fiica unui membru al Consulatului SUA, care a fost determinat s? preia fapta asupra sa. Dar, pentru asta, martorul-cheie trebuia "s? nu mai fie g?sit". Mihai-R?zvan Ungureanu, de la cârma MAE ?i a SIE, a f?cut tot ce trebuia ca martorul s? nu fie identificat ?i prezent la proces, iar urmarea a fost nedovedirea nu atât a acuza?iilor, cât mai ales a persoanei care s-a aflat la volan în momentul producerii accidentului".

Oficial, Teo Peter a fost lovit de o ma?in? condus? de Christopher Van Goethem, soldat american de la Ambasada SUA din Bucure?ti aflat în stare de ebrietate. Extr?dat în SUA, soldatul a fost g?sit nevinovat. În documentele wikileaks, Ambasadorul SUA este înregistrat spunând c? Van Goethem nu va "executa nicio zi de închisoare în România. Între timp, deputatul Ion Stan a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru fapte de corup?ie. Decizia nu este definitiv?.

În 2014, pe fondul protestelor masive ale Românilor împotriva exploat?rii gazelor de ?ist, MRU declara:

"Ro?ia Montan? înseamn? locuri de munc?, e o prioritate. Nu sunt ecologistul de vârsta nou? care ?i-a reinventat propria identitate politic?.M? intereseaz? s? existe o brum? de responsabilitate.Sunt dispus s? merg cu oricine la Ro?ia Montan? ?i la Ro?ia Poieni, s? vad? cum arat? ni?te r?ni ale pâmântului. Eu nu sunt adeptul niciunui proiect, sunt adeptul unor rezultate. Proiectele care aduc locuri de munca ma intereseaz?, le sustin.
Am avut discu?ii cu mini?trii responsabili ?i am cerut foarte clar: Spune?i-mi unde s-a blocat, ?i unde e un aviz negativ, de ce e negativ, ?i închidem totul."

Avântul s?u în sus?inerea Ro?ia Montan? Gold Corporation (RMGC) se poate explica prin faptul c? unul din ini?iatorii proiectului, controversatul Mark Rich, a sponsorizat o parte din studiile în str?in?tate ale lui MRU. Mark Rich este dat în urm?rire interna?ional?.

De asemenea, MRU a sus?inut ?i a reu?it privatizarea companiei strategice Cuprumin, companie de stat aflat? pe profit la acea dat?. Compania a fost vândut? la un pre? de 200 de milioane de euro. Z?c?mântul de cupru pe care CupruMin îl putea exploata era evaluat la 4,5 MILIARDE de euro. Compania care a cump?rat Cuprumin, Roman Coppper, se înfiin?ase cu un an înainte.

Tot în calitate de premier, MRU s-a opus legii înfiin??rii unui muzeu al Comunismului pentru c? "s-ar crea un paralelism institu?ional nejustificat" între noua institu?ie ?i IICCMER. IICMER era condus la vremea respectiv? de Andrei Muraru, ie?ean ca ?i MRU.

Grupul de Investiga?ii Politice sesiza Parchetul General leg?tur? cu conflictul de interese în care s-a aflat fostul director SIE, Mihai R?zvan Ungureanu, a c?rui familie a primit 170.000 de euro în 2009 ?i 2010 de la firma austriac? OMV AG. "În decembrie 2007 Mihai R?zvan Ungureanu a fost numit director al SIE, func?ie de demnitate public? asimilat? rangului de ministru. Începând cu 2009, firma OMV a devenit principala surs? de venit a familiei Ungureanu, Daniela Ungureanu încasând de la aceasta câte 85.000 de euro pe an (7000 de euro pe lun?), de aproape 6 ori mai mult decât încasa Mihai R?zvan Ungureanu de la SIE”, se spunea atunci.

Pre?edintele Traian B?sescu ar?ta c? "nu este legal ca, în perioada când o persoan? este ?eful SIE (Serviciul de informa?ii externe), so?ia sa s? fie angajat? a unei firme din str?in?tate!"

De asemenea, fostul ambasador al României la Moscova, Dumitru Prunariu, îl acuza pe fostul premier c? pe vremea când a fost ministru de externe, a trimis un ordin prin care îi cerea s? nu se mai intereseze de tezaurul României aflat la ru?i.

„La numirea mea ca ambasador în Federa?ia Rus? în 2004, reprezentan?i ai Parlamentului României au insistat pe o misiune permanent? a noastr? legat? de Federa?ia Rus?, ?i anume urm?rirea problemei TEZAURULUI ROMÂNIEI. Total surprinz?tor ?i de neîn?eles pentru mine nici acum, în aprilie 2005 am primit ordin scris de la MAE, trimis de dl Leu?tean în numele lui Mihai R?zvan Ungureanu, s? nu mai abordez în nici un fel ?i sub nici o form? problema Tezaurului”, spunea fostul astronaut.
http://www.activenews.ro/stiri-politic/Sustinator-al-proiectului-de-la-Rosia-Montana-si-al-gazelor-de-sist-dar-si-omul-care-a-cedat-Mostenirea-Gojdu-catre-Ungaria.-La-17-ani-scria-ODE-pentru-Ceausescu.-Portretul-NEFARDAT-al-lui-MRU-118355

Admiratorul Anei Pauker, numit consilier prezidential?
...
In calitatea sa de ministru de externe a afisat langa biroul sau portretul Anei Pauker. Cu toate ca i s-a cerut indepartarea acelui portret Mihai Razvan Ungureanu a refuzat acea cerere venita din partea celor de la AAAPE. Amintirea celor torturati si ucisi cu sange rece la ordinele Anei Pauker nu face pentru Mihai Razvan Ungureanu nici cat o ceapa degerata. Ana Pauker ( Hannah Rabinsohn ) face parte din galeria marilor calai ai neamului romanesc si se face vinovata de mai multe atrocitati, crime si abuzuri.
...
http://glasul.info/2014/12/30/admiratorul-anei-pauker-numit-consilier-prezidential/

Legat de Ana Pauker, exista un articol care povesteste un episod din teroarea acelor vremuri:
Ecaterina Gata - Pentru ca a scuipat-o pe Ana Pauker i-au smuls sanii cu clestele, au violat-o si omorat-o

In anchetarea sa s-a implicat direct Ana Pauker. Ecaterina Gata incheie insa scurt interogatoriul scuipand-o pe Pauker. In 8 zile au omorat-o. Maiorul Bulz a legat-o, a batut-o bestial, i-a mutilat sanii cu clestele, a violat-o, apoi i-a bagat un fier in vagin si, intr-un final, a omorat-o. Titi nu s-a casatorit niciodata fiindca alesese inca din copilrie o alta cale: monahismul. Pr. Arsenie Boca ii daduse binecuvantare pentru intrarea in monahism de indata ce lucrurile aveau sa se limpezeasca. Numai ca limpezirea nu a mai avut loc...

Fecioara cu parul blond si ochii verzi

Ecaterina Titi Gata s-a nascut Sibiu, in jurul anului 1924. Avea un corp cu tinuta atletica, o tinuta dreapta, parul blond, fata ovala, ochi mari si verzi. Ii placea sa imbrace o bluza alba cu model national pe piept. Urmeaza clasele primare si secundare la Sibiu, apoi se muta in Bucuresti impreuna cu mama sa si cu fratele.

La Bucuresti a inceput sa frecventeze cu regularitate din '37 Cooperativa Legionara din strada Gutenberg. In halatul ei de gospodarie de la scoalal ucra la bufetul restaurantului legionar, sub directa ascultare a Corneliei Novac din Batalionul Comercial, la prepararea prajiturilor.

In acelasi timp intra in cetatuia „Ecaterina Teodoroiu” condusa de insasi sefa pe tara a Cetatuilor (organizatia de femei a Legiunii), Nicoleta Nicolescu.
...
Aresarea din 1948

In anul 1948 se pregatea sa treaca iarasi granita spre a merge in exil. De data asta a fost arestata de agenti din sala de lectura a Bibliotecii Academiei. Avea in poseta pasaportul si toate cele necesare plecarii, dar nu si-a luat poseta din sala de lectura cand a plecat.

Un biet student, crezand ca a uitat-o, a fugit dupa ea si i-a dat-o. Astfel, dovada a cazut in mana Sigurantei.

O scuipa pe Ana Pauker. Este omorata printr-o cruzime de neimaginat

Titi a fost dusa la inchisoarea Malmaison de pe Calea Plevnei. Fiind vorba de comandanta Cetatuilor, in ancheta s-a implicat direct Ana Pauker care a incercat sa o faca pe Titi sa-si tradeze cauza, promitandu-i libertatea. Ecaterina Gata a incheiat discutia cu Pauker scuipand-o.

Cu acest gest si-a grabit sfarsitul. In 8 zile au omorat-o. Ingrata sarcina a fost dusa la sfarsit de catre Vasile Bulz. Dupa ce maiorul Bulz a legat-o, a batut-o bestial, i-a mutilat sanii cu clestele, a violat-o, apoi i-a bagat un fier in vagin si, intr-un final, a omorat-o. Pe data de 9 Aprilie 1949 a fost chemat fratele ei (venit de pe front), dus intr-o celula unde se afla spanzurata Titi cu propriul ei cordon.

Fratele a vazut in jurul gatului urme de degete. Socul asupra lui a fost atat de puternic, incat a luat-o la fuga si nu s-a mai stiut nimic de el. Mama Ecaterinei a cautat-o zile in sir fara succes. Intr-un final a aflat adevarul si a incercat sa-i gaseasca trupul, mormantul. A fost inutil: Ecaterina (Titi) Gata a fost aruncata probabil intr-o groapa comuna, fie a sfarsit la crematoriu.
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-2489573-ecaterina-gata-pentru-scuipat-ana-pauker-smuls-sanii-clestele-violat-omorat.htm

Pentru mine este greu de inteles ce a fost in capul lui Iohannis.
:nono:

Ce-l mai ducea capul pe MRU (de la 37:00):
https://www.youtube.com/watch?v=DHS4E74Q20Q

(MRU a fost tinut in brate de Iohannis cam un an de zile :( )

Re: Iohannis, MRU si interesele antiromanesti

PostPosted: 02.05.2019 18:10
by MojoJojo
Alt "gospodar", de data asta din Cluj-Napoca:

Emil Boc a pus pe tav? ungurilor patrimoniul imobiliar al Clujului
Tot ce românii au câ?tigat cu sânge în Cluj Napoca, Boc a risipit în nenum?ratele lui mandate la Prim?rie

Pentru imobilele retrocedate „gospodarul” Boc pl?te?te milioane de euro ungurilor deveni?i proprietari, ca românii s? nu fie sco?i în strada din facult??i, ?coli, licee, spitale, gr?dini?e ! Pân? când…?
(Nota redac?iei „Justi?iarul”: La fel se petrec lucrurile ?i la Sibiu, unde Klaus Iohannis, ca primar, a retrocedat abuziv imobile importante c?tre minoritatea sa?ilor, din care face parte, dup? ce a ob?inut în instan?? calitatea de succesor al organiza?iei hitleriste Grupul Etnic German pentru FDGR-ul pe care-l conducea.)
...

http://www.justitiarul.ro/boc-a-pus-pe-tava-ungurilor-patrimoniul-imobiliar-al-clujului/