SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING

Dan Dänilä, Poet Sibian in Germania: www.dan-danila.de

Discutii legate de proiectele pentru Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 12.11.2006 22:56
1.


Aici revin si dau una din adresele de internet ale unuia din cei mai cunoscuti poti sibieni (dupä Mircea Ivänescu, Oskar Pastior, Franz Hodjak, Radu Stanca, Wolf (Baron:) von Aichelburg, Georg Scherg, Ion Mircea...).

E vorba de DAN DÄNILÄ, nascut si träit in Sibiu, in prezent in Germania. Traducerile sale din Villon (francezä-romanä) mi se par mai bune chiar decit cele ale lui Romulus Vulpescu, iar cele din Rilke (germanä-romanä) ating aproape originalul..Talentul e multiplu, poezie originalä, cunoscut si tradus in Germania Franta, cunoscut chiar si in Romania, dar necunoscut de tineretul din Sibiu.

Picturä si sculpturä, (Liceul de Artä din Sibiu), Colectionar entuziast a tot ce este-n legäturä cu Sibiul.
Pagina lui de INTERNET este o Enciclopedie interesantä peste poate...http://www.dan-danila.de
Vederi vechi din Sibiu, Fotografii, poezii originale si traduceri in si din....

Deschideti pagina, oamenilor, altfel iar vä väitati cä in Sibiu nu e culturä...Este, orasul geme sub greutatea ei, dar culturä inseamnä sä mai deschizi si o carte, sä mai asculti de ex. pe lingä mieunata de Carey si ultratalentata Xtina Aguilera, deci sä mai asculti si eventual Toccata si Fuga de Bach, sau Requiemul lui Mozart. Incercati... Pofta vine mancand....

Deci

http://www.dan-danila.de


Salue

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 17.12.2013 12:10
2.

Deci e vorba tot despre http://www.dan-danila.de.....

Intre timp s-au mai adunat aici pe FORUM secvente cu IMPLICATII de substrat, incluse in:

View topic - Dan Danila: Mastile lui G.L. (Gabriel Liiceanu)
http://www.sibiul.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=4909

View topic - Mircea Ivanescu. Str. Vasile Aaron 3 Sibiu
http://www.sibiul.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=4681

View topic - 03.04.2013 18:00 ASTRA Dan Danila: Dimineata Tarzie. Lansare de carte (n-a incaput tot titlul)
http://www.sibiul.ro/forum/viewtopic.php?f=7&t=16601&p=43549&hilit=Dan+Danila#p43549

mai sunt, dar va trebui sa dati in Forum un search : Dan Danila si da totul afara ca la securitate..


Insa: hic et nunc/häpt-aci & amú

Acesta de mai jos e un TEXT CRITIC ESENTIAL.
Puteti sa-l folositi prin Copy-Paste unde vreti...dand eventual si numele celui pe gard scris..

Dan Danila devine tot mai subtil si mai rafinat...
In TEXT-ul urmator
a redescoperit aliteratia
si rima interioara
unde nu te astepti...
si
discursul pare
atat de obisnuit,
dar
te paleste-n rarunchi.
Incantatie de balada,
suflare de
psalm-cu-semnul-invers.

(Georg Schoenpflug vonGambsenberg.)

http://www.romlit.ro/poezii111111112


Romania Literara 2013/Nr. 45/Poezii
rl-header.png
rl-header.png (73.71 KiB) Viewed 20174 times

Home > Arhiv? > 2013 > Numarul 45 > Poezii


Poezii:
Poezii de Dan D?nil?***

nu sunt bogat dar pot s? dau poman?
melancolii, dezam?giri, idei r?zle?e:
îngerul meu respir? printr-o vran?,
doar când sunt afumat îmi d? bine?e

nu ?tiu s? oblojesc a lumii ran?,
dar las o umbr? veche s? m?-nve?e
c? nu despar?i orfanul de orfan?,
nici omul mic de grijile m?re?e

dau bun? diminea?a – prea departe
sunt zorile pe care le a?teapt?
cei care niciodat? nu au parte
de fericirea stins? într-o ?oapt? –
cu gândul la bucatele din carte
zic seara bun? – foamea se de?teapt?...

***

tot vorbind de poezie se face târziu,
în suflet e mult loc pentru mai bine:
de cau?i o rim? la ceva – vino la mine,
cuvinte am avut de când m? ?tiu

dar nu m? întreba nimic de focul
care s-a stins pe când dormeam adânc –
ce pot s? fac, îmi tot încerc norocul,
ca omul nec?jit – nu plâng, m?nânc

iar seara, uneori, m? bate gândul
s? iau vaporul lung spre un atol
s? m? întind pe plaja alb?, gol,
s? n?pârleasc? grijile de-a rândul:
visez un vis cam palid în hamac
?i m? trezesc mai ro?u ca un rac.

***

nimeni nu ?tie cine a ros chiparosul,
cine a mâncat noua r??in? din parcuri:
noaptea se petrec umbre tare ciudate,
ora?ul pare st?pânit de ni?te noime

de aceea trei borne se plimb?, amor?ite,
pavajul n?pârle?te ca un gu?ter gras,
statui solemne se ascund sub poduri,
pubelele valseaz?, un clopot n-are glas

hingherii se ascund, m?tur?torii negri
de fric? au intrat în greva foamei lor,
pe la r?scruci, hîrtii ?i pungi danseaz?,
spre luna plin? url? haitele de câini.
primarul fanfaron cu urechi înfundate
doarme p?zit de un cerber din carton.

***

pe o sfoar? de rufe ne-am v?zut viitorul
mai clar decât în oracolul de marmur?:
atârn? tare greu trecutul sub cearceafuri,
am tot sp?lat sudoarea f?r? rost – de mâine
intr?m în post ?i vom s?ruta cenotafuri

manole ?tia – vântul nu urc? pe ziduri,
deci s? ne fie iertate prea sfânta s?r?cie,
exodul spre bodegi sau vorbele cam plate:
doamne, tu ?tii c? nu e nici o ?mecherie
când sim?i nevoia scump? de dreptate,
doar plaiul ne cunoa?te, pe toate le ?tie

câteodat? ne cutremur?m de atâta curaj,
uneori urc? în noi un fel de rapsodie –
urând cuvintele urâte, ?omaj, ecarisaj,
?i ocolindu-le subtil, noi scriem poezie.

***

e tot mai subtil? capra vestit? a vecinului,
?tevia ?i bozul nu mai sunt cuvinte rare:
de dorul ploii s-a îmboln?vit ??ranul,
cresc buruienile din mil? ?i uitare

ceva intr? ?i iese mereu din istorie,
cineva ne prive?te încruntat cam de sus –
înc? n-am spus tot ce-am avut de spus,
azi ciripe?te imnul de stat o prigorie

iar mâine un vultur falnic, f?r? glas:
pân? când s? tot cânt?m dup? ureche?
de fapt, pu?ine strofe au mai r?mas.
degeaba pârleaz, poarta-i tot mai înalt?,
nu se nasc arhitec?i pe oricare maidan,
nu faci vikingi din marinari de balt?.

***

nu ur?sc viermii, dar exist? oxiuri verticali?
la festin, chema?i de clopote, du?manii care
numai acolo se mai suport? între ei, viseaz?
un imn cu totul nou, salvarea general? – dar
goi de-ar fi, tot s-ar fura între ei de luni

milogii de la catedral? îi îndeamn? – fra?ilor!
dar ei sunt orbi, doar prin de?ertul sufletului
au tot umblat cu mâinile întinse, viclenia
atoatev?z?torilor arde ca seceta în august:
s? lapid?m ?amanii mincino?i, strig? unul
mai curajos de la nivelul trotuarului murdar,
de când dreptatea a c?zut din efigie, pumnul
concret se împarte egal tuturor, pe meninge
cheaguri de sânge, doar ro?u în fa?a ochilor –
s? t?iem vi?elul isp??itor sau ?apul de aur,
ori invers, fiul r?t?citor repatriat prin decret
sau vaca europa c?reia i-a cam secat laptele.
important e s? curg? ceva tulbure între noi,
s? sim?im izul binecunoscut de carne ars?.

(o zâs Dan Danila, sa nu uitati)


Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 07.03.2014 19:01
3.

Dan Danila: Ispita Labirintului Editura Karth Poezie 2014 (15 Lei)
http://www.hergbenet.ro/produs/ispita-labirintului-dan-danila

Dan Danila-pagina personala: http://www.dan-danila.de

Ispita_labirintului-Dan_Danila.jpg


Citind ?i recitind labirinticele ispitiri poematice ale lui Dan D?nil?, iscate parc? de sub pana mult încercatului Ulise, le priz?m ca ?i când am fi devenit prietenii s?i de tain? c?rora poetul uliseic le încredin?eaz? acum, la vârsta resemn?rilor ?i bilan?urilor, aceste amintiri ale tr?irilor ?i r?t?cirilor, viselor sau premoni?iilor sale, între?esute cu melancolii temperate de p?trunz?toare cuget?ri asupra condi?iei umane. Îl înso?im în acest regal liric cu bucuria de a fi avut ?ansa rar? a reîntâlnirii unui poet de prim? m?rime.

(?tefan Stoenescu)


Despre Dan D?nila am auzit mai întâi pe la sfâr?itul anilor ’90 de la Mircea Iv?nescu – marele poet vorbea cu apreciere & c?ldur? despre acest poet optzecist care, spre deosebire de congenerii lui colocvializan?i pe model american, îl afec?iona pe oracularul & reflexivul Rilke, din care de altfel a ?i tradus excelent. Apoi, înainte de a-l întâlni în carne ?i oase, am g?sit în redac?ia Transilvaniei un cap al lui Bacovia sculptat de Dan D?nil? – remarcabil în expresia lui trist? ?i cumva surprinz?tor rilkean?. Aveam s? constat, peste al?i câ?iva ani, c? acest cap sem?na deopotriv? cu Bacovia ?i cu Dan D?nil? însu?i; iar poezia artistului român avea s? mi se par? o bizar?, personal? contragere a hieratismului oracular al lui Rilke în substan?a melancoliei primului Bacovia.

Nu substan?ial diferite mi se par aceste poeme din Ispita labirintului; a?a anacronice cum pot p?rea în reflexivitatea ?i metaforismul lor târziu-moderniste, m? atrag totu?i prin curajul lor de a fi altfel decât stipuleaz? Vulgata optzecist?. Dan D?nil? e un poet cultivat, ?i ?tie foarte bine ce riscuri î?i asum? prin erezia aceasta rilkean?; ?i nu doar rilkean?, ci ?i cumva borgesian? în culturalismul ei galopant. Poetul însu?i se vede, în fapt, astfel, într-o imagine foarte frumoas?: „Precum un Borges purtând sub pleoape / toate bibliotecile lumii – ce atlet, dac? / numai pe cearc?nele lui poate duce atâta, / dar bra?ele, dar mu?chiul mai obstinat / al inimii, înc?rcat de runele sângelui?”. Într-un fel, gesticula?ia aceasta cultural? a lui Dan D?nil? aminte?te de aceea a lui Ion Pillat – bran?at la tot ce însemna revolu?ie poetic? european? în interbelic, acela alegea con?tient o formul? neoclasic? care, n?scut? gata b?trân?, s-a dovedit totu?i mai rezistent? decât multe ale contemporanilor s?i. Tot astfel, textele lui Dan D?nil? sunt n?scute cumva vechi; dar ele se vor învechi mai greu decât multe alte nout??i ale vremilor noastre.

(Radu Vancu)


bacovia-dan-danila.jpg
bacovia-dan-danila.jpg
bacovia-dan-danila.jpg (8.13 KiB) Viewed 19598 times


http://www.hergbenet.ro/produs/ispita-labirintului-dan-danila


Mijlocitor-de-LINK

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 12.04.2014 23:31
4.

Dan Danila: Ispita Labirintului


”Ispita labirintului”, de Dan D?nil?

Apr 10th, 2014 | By admin | Category: Agenda de carte

De curând, la editura Karth, a ap?rut a 11-a carte de versuri a poetului sibian str?mutat în Germania, Dan D?nil?. Este vorba despre volumul ”Ispita labirintului”, care a fost lansat la sfâr?itul lunii martie în sediul nou al Bibliotecii ASTRA din Sibiu. Au vorbit profesorii Walter Johrend, Silviu Guga ?i Ion Dur, au recitat actorii Lerida Buchholtzer ?i C?t?lin Neghin?.

”Despre Dan D?nil? am auzit mai întâi pe la sfâr?itul anilor ’90 de la Mircea Iv?nescu – marele poet vorbea cu apreciere & c?ldur? despre acest poet optzecist care, spre deosebire de congenerii lui colocvializan?i pe model american, îl afec?iona pe oracularul & reflexivul Rilke, din care de altfel a ?i tradus excelent. Apoi, înainte de a-l întâlni în carne ?i oase, am g?sit în redac?ia Transilvaniei un cap al lui Bacovia sculptat de Dan D?nil? – remarcabil în expresia lui trist? ?i cumva surprinz?tor rilkean?. Aveam s? constat, peste al?i câ?iva ani, c? acest cap sem?na deopotriv? cu Bacovia ?i cu Dan D?nil? însu?i; iar poezia artistului român avea s? mi se par? o bizar?, personal? contragere a hieratismului oracular al lui Rilke în substan?a melancoliei primului Bacovia.

Nu substan?ial diferite mi se par aceste poeme din Ispita labirintului; a?a anacronice cum pot p?rea în reflexivitatea ?i metaforismul lor târziu-moderniste, m? atrag totu?i prin curajul lor de a fi altfel decât stipuleaz? Vulgata optzecist?. Dan D?nil? e un poet cultivat, ?i ?tie foarte bine ce riscuri î?i asum? prin erezia aceasta rilkean?; ?i nu doar rilkean?, ci ?i cumva borgesian? în culturalismul ei galopant. Poetul însu?i se vede, în fapt, astfel, într-o imagine foarte frumoas?: „Precum un Borges purtând sub pleoape / toate bibliotecile lumii – ce atlet, dac? / numai pe cearc?nele lui poate duce atâta, / dar bra?ele, dar mu?chiul mai obstinat / al inimii, înc?rcat de runele sângelui?”.

Într-un fel, gesticula?ia aceasta cultural? a lui Dan D?nil? aminte?te de aceea a lui Ion Pillat – bran?at la tot ce însemna revolu?ie poetic? european? în interbelic, acela alegea con?tient o formul? neoclasic? care, n?scut? gata b?trân?, s-a dovedit totu?i mai rezistent? decât multe ale contemporanilor s?i. Tot astfel, textele lui Dan D?nil? sunt n?scute cumva vechi; dar ele se vor învechi mai greu decât multe alte nout??i ale vremilor noastre.” (Radu Vancu, coperta IV)


http://www.agentiadecarte.ro/2014/04/%E2%80%9Dispita-labirintului%E2%80%9D-de-dan-danila/la aceasta (si celelalte) un

Text Critic

Pariul cu Tine Insuti
Curriculum Vitae al
Jucatorului de Sah (Stefan Zweig)

In care

fiecare adversar
e
MASCA ALTUIA

Si

fiecare partida= remiza
Desfasurata in TEXT cu degetul arzand
Pe Table de Piatra

(Pe scena cu spatele spre Ecclesia si
Fata spre Altar
Precum in traditionala romano-catolica
Missa Solemnis)


(Georg Schoenpflug von Gambsenberg)


Mijlocitor de LINK

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 22.05.2015 20:45
5.

Francois Villon tradus de Dan Danila (nu e prima data - si nici ultima...)

Agentia de carte.ro

”Le Lais ou Le Petit Testament. Diata sau Testamentul Mic”, de François Villon

May 22nd, 2015 | By admin | Category: Agenda de carte

Editura Eminescu anun?? apari?ia volumului ”Le Lais ou Le Petit Testament. Diata sau Testamentul Mic”, de François Villon. Volumul a ap?rut în prestigioasa serie MARI POE?I. Traducerea, prefa?a ?i notele sunt semnate de Dan D?nil?. Coperta: Romic? Neagu. Redactor: Rodica Grindei.

Traducerea, prefa?a ?i notele sunt semnate de Dan D?nil?, care a publicat deja în 1997, la Editura Hermann din Sibiu, edi?ia bilingv? a Baladelor lui Villon, cu o postfa?? de Andrei Zanca. În cele 120 de pagini ale noii traduceri, de asemenea bilingve, facem cuno?tin?? cu Testamentul Mic, opera de tinere?e a poetului parizian, având o întindere de 40 de octete. Acestea trebuie citite neap?rat în paralel cu extinsele note ?i comentarii, f?r? de care textul pre-renascentist este greu de în?eles. Îns? traduc?torul este un adev?rat expert în domeniu, cunoscând am?nun?it lexicul medieval ?i toate edi?iile critice importante ap?rute de-a lungul veacurilor. Dan D?nil? a tradus de fapt întreaga oper? villonian?, dar a publicat pân? acum doar aceste dou? volume. Versul lui François Villon se cite?te cu acela?i interes ca întotdeauna, umorul, ironia dar ?i tragismul care se degaj? din opera lui f?când demult parte din marea poesie a lumii.

Agentia de carte.ro
http://www.agentiadecarte.ro/2015/05/%E2%80%9Dle-lais-ou-le-petit-testament-diata-sau-testamentul-mic%E2%80%9D-de-francois-villon/


Update 28.06.2015 11:18 Uhr
Mijlocitor de LINK

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 01.07.2015 10:29
6.

Dan Danila: TRADUCERI
o dau in imagine:
Le gasiti pe pagina lui personala:
http://www.dan-danila.deGeorg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 09.09.2015 22:17
7.


Afi? Dan Danila septembrie 2015-d.jpgFrançois Villon

Jelania frumoasei Coif?rese

Îmi pare c-o aud plângând
Pe coif?reasa de-alt? dat?,
C?-i tineric? iar visând,
Zicând cu voce suspinat?;
”Oh, b?trâne?e rea, procleat?,
S? m? dobori, prea te-ai gr?bit;
Ce m? opre?te, ce, de-ndat?
S? m? omor cu un cu?it?

Mi-ai luat un privileg de pre?
Ce frumuse?ea mi-a fost dat
Peste popi, dieci ?i precupe?i,
C?ci nu era n?scut b?rbat
Averea s? nu-mi fi l?sat;
Oricât la urm? se c?ia.
Primea orice i-am lep?dat,
Ce nici milogii n-ar lua.

Pe mul?i b?rba?i i-am refuzat,
(Minte prea mult? nu aveam),
Ca s? iubesc un dezm??at
Cui tare darnic?-i eram.
?i-oricâte fi?e îi f?ceam,
Îmi era drag, pe cinstea mea!
Din parte-i, numai chin primeam,
?i doar pe plat? m? iubea.

Oricât voia s? m? pr?vale
?i calce-n t?lpi, tot l-am iubit,
De m-ar fi frânt de tot de ?ale,
Doar un s?rut de-ar fi dorit,
Uitam tot r?ul p?timit.
Lacom, împins de necuratul
M?-mbr??i?a… M-a pricopsit!
Ce-am azi? Ru?inea ?i p?catul.

Muri, sunt ani treizeci deja,
?i-am r?mas bab?, sur? toat?;
Of! Când gândesc la vremea mea,
Ce-s azi ?i cum eram odat?!
Când, la oglind?, despuiat?
Cât m-am schimbat de cercetez,
S?rman?, mic? ?i uscat?,
Aproape-mi vine s? turbez.Ce-ajunse ’nalt? fruntea mea,
P?r blond, sprâncene arcuite,
Gale?ii ochi cu vino-ncoa
Ce ?mecherii-i b?ga-n ispite,
Urechi micu?e ?i alipite,
?i nasul drept, nici mic nici mare,
Gropi?a b?rbii, rotunjite
?i ro?ii buze-mbietoare?

Sau umerii ginga?i, ci unde
Bra?ele lungi, mâini cu noroc,
Sâni mici ?i coapsele rotunde,
Înalte, unduind cu foc
S? ?in? al iubirii joc,
Largi ?olduri ?i cea p?s?ric?,
Pe coapse pline, la mijloc,
În gr?dini?a ei cea mic??

Frunte zbârcit?, peri c?run?i,
Ochi stin?i, sprânceana a chelit,
(Cu zâmbre ?i ocheade, mul?i
Din târgove?i au ame?it),
Nas coroiat, de tot pocit,
Urechile l?lâi, p?roase,
Obrazul mort ?i buh?it,
B?rbia clon?, buzele-ntoarse.

Mândre?ea omului cum trece...
Bra?e uscate, mâini chircite,
Umere ghebo?ate, sece,
?â?ele? Pung?-s, scofâlcite,
Bietele ?olduri, încre?ite,
Iar p?s?rica, ptiu! Cârna?i
Par coapsele pipernicite,
Pestri?i, sub?iri ?i afuma?i.

A?a, de bune vremi apuse
Jelim noi, babele netoate,
Pe vine, de spin?ri aduse,
Momâi, gr?mad? adunate
La foc m?runt de vreje-uscate;
Iute aprins, prea iute rece.
?i eram mândre! Astea toate
Cu mul?i ?i multe s-or petrece.


Traducere de Dan D?nil? ©
Mijlocitor:

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Posts: 2048
Joined: 24.10.2006 14:53
PostPosted: 29.03.2016 10:26
8.

Ora?e AscunseYouTube
Veröffentlicht am 29.03.2016

Dan Danila: Ora?e Ascunse

Radu Vancu prezint? volumul Ora?e ascunse de Dan D?nil? – Sibiu, Biblioteca ASTRA, pe 17 martie 2016


https://www.youtube.com/watch?v=fxH6DZYQtXo

Ora?e Ascunse - YouTube 2016-03-29 13-32-55.png
Mijlocitor de LINK:

Georg Schoenpflug von Gambsenberg

Return to Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron