Page 1 of 1

Dr. Ioan Albu: Memoria Epigrafica in Europa Centr. & S-E

PostPosted: 21.11.2014 12:51
by Retras la cerere
1.

Ioan Albu: MEMORIA EPIGRAFIC? ÎN EUROPA CENTRAL? ?I DE SUD-EST (EVUL MEDIU ?I EPOCA PREMODERN?). Ed. "ASTRA Museum" Sibiu 2014 (aici:pdf)

Dr. Ioan Albu: The Epigraphic Memory in Central and South-East
Europe in the Middle Ages and Pre-Modern Age


https://www.academia.edu/9038692/MEMORIA_EPIGRAFIC%C4%82_%C3%8EN_EUROPA_CENTRAL%C4%82_%C8%98I_DE_SUD-EST_EVUL_MEDIU_%C8%98I_EPOCA_PREMODERN%C4%82_2014


Pe copert?:

Inscrip?ia ducelui croa?ilor Trpimir (†864)

Gisantul regelui Cazimir III cel Mare (†1370)

Lespedea funerar? a voievodului ?tefan cel Mare (1492, †1504)

Acoper?mântul de mormânt al Mariei de Mangop (†1477)COPERTA fa??.jpg


COPERTA spate.jpg
CUPRINS

LISTA ILUSTRA?IILOR..........................................................................................................7

LIST? DE ABREVIERI..........................................................................................................13

CUVÂNT ÎNAINTE...............................................................................................................17

1 MEMORIA EPIGRAFIC? ................................................................................................25

1.1 Inscrip?ie ?i monument epigrafic .............................................................................28

1.2 Stadiul cercet?rii epigrafice ......................................................................................32

2 LEGITIMAREA ETERN? A MEMORIEI................................................................ .....45

2.1 Ius patronatus, ius inscriptionis et ius sepulturae..................................... ........48

2.2 Bona memoria et fama...............................................................................................52

2.3 Mors gloriosa...............................................................................................................54

2.4 Faptele bune..................................................................................................................60

2.5 Mors repentina.............................................................................................................65

2.6 Defunc?ii ca prezen?? social? ..................................................................................68

2.7 Confrerii cu rost funerar...........................................................................................71

2.8 Func?ia normativ? a monumentelor funerare ........................................... .......74

2.9 Frescele ?i portretele ctitorilor .............................................................................75

2.10 Cronicile murale.......................................................................................................85

2.11 Discursul narativ......................................................................................................92

3 TRADI?IA MONUMENTELOR FUNERARE .......................................................109

3.1 Biserica ?i cimitirul .......................................................................................114

3.1.1 Anonimitatea mormântului ..................................................................... 114

3.1.2 Capele funerare..........................................................................................120

3.1.3 Identitatea mormântului ..........................................................................122

3.2 Biserica ?i monumentul funerar ................................................................. 124

4 NECROPOLE– GROPNI?E – LOCI MEMORIAE .............................................. 137

4.1 Bulgaria medieval? ........................................................................................141

4.2 Boemia.............................................................................................................150

4.3 Polonia.............................................................................................................154

4.4 Ungaria medieval? ........................................................................................160

4.5 ?ara Româneasc? ..........................................................................................165

4.6 Moldova...........................................................................................................174

4.7 Croa?ia ?i Bosnia ............................................................................................183


4.8 Serbia ?i Her?egovina....................................................................................185

4.9 În pribegie .......................................................................................................187

5 TIPOLOGIA MONUMENTELOR FUNERARE..................................................... 193

5.1 Sarcofage.........................................................................................................194

5.2 Ste?ci ................................................................................................................199

5.3 Lespedea funerar? .........................................................................................202

5.4 Stela funerar? .................................................................................................204

5.5 Epitaful– monument funerar..................................................................... 204

5.6 Scutul funerar.................................................................................................208

5.7 Acoper?mântul de mormânt ....................................................................... 209

5.8 Epitaful ortodox.............................................................................................211

5.9 Placheta de autenticitate..............................................................................213

6 INSCRIP?IA FUNERAR? ?I FORMULARUL S?U ............................................ 215

6.1 Dispunerea textului epigrafic...................................................................... 216

6.1.1 Inscrip?ia chenarului .................................................................................216

6.1.2 Deviza blazonului......................................................................................220

6.1.3 Inscrip?ia câmpului central – Elogiul .................................................... 221

6.2 Formule introductive....................................................................................225

6.3 Nume - titluri - epitete.................................................................................236

6.3.1 Christianissimus Sceptrifer - Servus Dei -???????????? ................. 236

6.3.2 Rex Pannoniae, Wngarino, Ungariae, Hungarorum .......................... 238

6.3.3 Domni ?i voievozi – ?????????-?????????-??????? .......................... 240

6.4 Regi ?i demnitari: rex- dux - waywoda– socius - comes .................... 247

6.4.1 Regine, prin?ese, doamne ?i jupâni?e ..................................................... 254

6.4.2 Rol ?i statut social în mediul urban........................................................ 259

6.4.3 Înrudiri ?i genealogie................................................................................263

6.5 Formule ?i fraze de încheiere ...................................................................... 270

6.6 Date ?i formule de datare .............................................................................271

6.6.1 Lipsa datei...................................................................................................271

6.6.2 Stilul Roman ?i bizantin –sine anno ..................................................... 271

6.6.3 Stilul Roman augmentat...........................................................................276

6.6.4 Datarea dup? s?rb?torile cre?tine .......................................................... 276

6.6.5 Era bizantin? ?i Stilul Bizantin - ?? ???? ........................................... 278

6.6.6 Anul, luna, ziua..........................................................................................280

CONCLUZII...........................................................................................................................283

BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................289

Surse primare................................................................................................................289

Surse secundare............................................................................................................295

INDEX.................................................................................................................................324LISTA ILUSTRA?IILOR

Fig. 1 Harta orientativ? a spa?iului epigrafic al Europei Centrale ?i de Sud-Est ............... 24

Fig. 2 Petrus Plebanus ?i Sf. Walpurga, Cisn?die ..................................................................... 27

Fig. 3 a-b Stephanus Kalmus, desen Fr. Müller (a), stare actual? (b) .................................... 41

Fig. 4 Epitaful domnului Nicolae Alexandru (†1364) .............................................................. 46

Fig. 5 Piatra funerar? a lui Johannes de Lula, adoptat? de familia Stentzel (1521/1649). 50

Fig. 6 Anonymus, Gesta Hungarorum, f. 1................................................................................53

Fig. 7 Lespedea funerar? a regelui Tvrtko II (†1443), fragment apud LP, il. 473 .............. 53

Fig. 8 a-b, Placa funerar? a contraregelui Rudolf von Schwaben († 1080), Merseburg ... 55

Fig. 9 Mâna mumificat? a lui Rudolf v. Schwaben, Merseburg, tezaur ................................ 55

Fig. 10 Lespedea lui Andrei I, † 1060 ..........................................................................................56

Fig. 11 Gisantul regelui Vladislav III / Ulászló I, 1906, apud Chrubasik ............................. 56

Fig. 12 Encomium al cneazului Laz?r, cca. 1420, apud ???????? ..................................... 57

Fig. 13 Lespedea lui Mihnea († 1510) ..........................................................................................58

Fig. 14 Johannes Hutter (†1638) ..................................................................................................58

Fig. 15 Inscrip?ia monumentului Elenei din Zadar (†976), apud Delonga .......................... 60

Fig. 16 Petrus Verebi (†1403), apud LP, il. 25 ...........................................................................61

Fig. 17 Ursula Perneszi (†1500), apud LP, il. 340 ...................................................................... 61

Fig. 18 Lespedea funerar? a marelui clucer Radu Buzescu (†1610), apud BCMI IV /1911,
p. 122..................................................................................................................................62

Fig. 19 Transcrierea inscrip?iei slavone de pe lespedea doamnei Elena,apud Iorga,
Inscrip?iile, p. 107............................................................................................................63

Fig. 20 Lespedea Elenei Basarab (†1652) ...................................................................................63

Fig. 21 Lespedea funerar? de la Arnota a
lui Matei Basarab, facsimil apud BCMI VIII, p.
174.......................................................................................................................................64

Fig. 22 Mihnea (†1510), fragment al inscrip?iei ........................................................................ 65

Fig. 23 Leodegar de Montaignac (†1574) ...................................................................................67

Fig. 24 Lespedea funerar? (epitaful) mamei lui H. Petki (†1587) .......................................... 67

Fig. 25 Lespedea primarului sighi?orean Georg Jüngling, (†1629), ferula, Sibiu............... 68

Fig. 26 ?arul Ioan Alexandru, Backovo ......................................................................................75

Fig. 27 Fresce cu ctitorii de la St?ne?tii Vâlcii, apud BCMI XXIII, fig. 56. ......................... 76

Fig. 28 Cneazul Laz?r ?i cneaghina Milica, mân?stirea din Ljubostinja,apud Panteli? ... 76

Fig. 29 Ctitorii de la Curtea domneasc? din Arge?, apud BCMI ........................................... 77

Fig. 30 Mircea cel B?trân, Cozia, apud BCMI ...........................................................................78

Fig. 31 Chivotul de la Arbore (1502), apud BCMI XXIX (1926), p. 43................................. 79

Fig. 32 Tabloul funerar din arcosoliul de la Arbore (BCMI XXIX, 1926, p.43). ................ 80

Fig. 33 Crucificarea, Johannes de Rozenaw, 1445 (foto: Ovidiu Sopa)................................ 81

Fig. 34 Regii din fresca lui Johannes de Rozenaw, Sibiu, 1445 (foto: Ovidiu Sopa) .......... 82

Fig. 35 Donatorii încadreaz? scena Vir Dolorum, fresca sibian?, 1445. .............................. 82

Fig. 36 Rudolf III de Hachberg-Sausenberg (†1428), biserica din Lörrach-Rötteln .......... 83

Fig. 37 Otto III de Hachberg (cca. 1445), Capela Margaretei, domul din Konstanz .......... 83

Fig. 38 Vir dolorum ?i inscrip?ia me?terului Johannes de Rozenaw, 1445 .......................... 84

Fig.39 Cronica mural?, Sibiu, 156 .............................................................................................88

Fig. 40 Cronica de la Bucov??, apud Nicolaescu ....................................................................... 89

Fig. 41 Cronica de la Bucov?? în transcrierea lui Stoica Nicolaescu,facsimil .................... 90

Fig. 42 Epitaful Margarethei Haller, 1566, Bis. Sf. Maria Sibiu............................................. 91

Fig. 43 Elena din Zadar, reconstituire, apud Delonga............................................................. 92

Fig. 44 Inscip?ia abatesei Vekenega (†1111), apud Jackson p. 303, il. 12. ........................... 93

Fig. 45 Inscrip?ia canonicului de Strigoniu, Guilelmus, cca. 1200, apud LP, il 243. .......... 94

Fig. 46 Lespedea canonicului de Strigoniu, Guilelmus, cca. 1200, apud LP, il 244. ........... 95

Fig. 47 Inscrip?ia funerar? a lui Gulielmus, facsimil apud Jackson, p. 135 ......................... 95

Fig. 48 Obeliscul despotului Stefan (†1427)...............................................................................97

Fig. 49 Transcriere apud Biljana Misic.......................................................................................97

Fig. 50 Transcriere apud Biljana Misic.......................................................................................98

Fig. 51 Radu de la Afuma?i, biserica episcopal? din Curtea de Arge?, apud BCMI ....... 101

Fig. 52 Lespedea marelui clucer Albul Golescu (†1574), mân. Viero?i, apud BCMI ...... 102

Fig. 53 Piatra de mormânt a stolnicului Stroe Buzescu, St?ne?ti (Vâlcea), 1601, apud
Br?tulescu .......................................................................................................................104

Fig. 54 Portretul voievodului Petru Cercel, mân. C?luiu, apud Iorga, Domnii, p. 69 ..... 107

Fig. 55 Sarcofagul principelui Apafi, apud Doroftei, p. 249................................................ 108

Fig. 56 Piatr? funerar? Cisn?die –„Gehonesstein” ............................................................... 117

Fig. 57 Faha, apud Azzola...........................................................................................................118

Fig. 58 Irschen, apud Azzola......................................................................................................118

Fig. 59 Cisn?die.............................................................................................................................118

Fig. 60 Lespezi funerare, mân?stirea Roda, apud Azzola ..................................................... 118

Fig. 61 a-b Lespezi funerare decorate cu spad?, Sandomierz, apud Florek. ..................... 120

Fig. 62 Planul mormintelor bis. ev. Sibiu, apud Neugeboren.............................................. 123

Fig. 63 Planul mormintelor bis. ev. Sibiu, ISH........................................................................124

Fig. 64
Constitutiones ratione taxae sepulturarum, 1581, U V, Nr. 976, ANS (recto) ... 135

Fig. 65 Cenotaful lui Rudolf IV, apud MA, IV, pl. II............................................................. 137

Fig. 66 Desen al lespezii lui ?tefan cel Mare, apud Kozak ................................................... 138

Fig. 67 Ansamble funerare protobulgare, apud Fiedler, p. 155, fig. 1................................ 141

Fig. 68 Biserica princiar? din Pliska, apud Fiedler, p. 179, fig. 6........................................ 142

Fig. 69 Inscrip?ii-c?l?re?ul de la Madara (705-707), apud Fiedler, p. 203, fig. 14 .......... 143

Fig. 70 Inscrip?ia lui Omurtag (822?), apud ?????????, fig. 26 ....................................... 144

Fig. 71 Lespedea lui Dimitrie, 943.............................................................................................145

Fig. 72 Inscrip?ia de pe lespedea lui Dimitrie, 943................................................................. 146

Fig. 73 Cupa lui Sivin, mare jupan al Bulgariei..................................................................... 147
_____________________________________________________Alte Scrieri Dr. Ioan Albu in colectia ACADEMIA EDUCATIONALA ULBSibiu

https://ulbsibiu.academia.edu/IoanAlbu
CUPRINS TEXT (Copy-paste) Script-ul o sa-l aranjez cât se poate de repede...acum ma dor ochiiGeorg Schoenpflug von Gambsenberg