Page 1 of 1

RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 02.01.2016 11:15
by VremuriVii
Salut?m pe to?i Sibienii (?i nu numai)!

Ce muzic? s-a produs, sau se produce, în Sibiu (sau de muzicieni natali)?
Cine scrie? Scriitori? Poe?i?
Am f?cut cuno?tiin?? cu câ?iva dintre ace?tia ?i putem spune c? în Sibiu exist? un poten?ial frumos, pentru muzica ?i carte
(produse în, sau de c?tre, Sibieni).

TEMATIC?.
Cunoa?te?i persoane care se ocup? cu muzica/scrisul?
Propun, pe-aceast? cale, s? încerc?m s-afl?m de ei.

ÎNCURAJARE.
Arta este o valoare ad?ugat? (oric?rei societ??i) - fiindc?, aduce o valoare (?i uneori ?i venit)
produs?, practic, din nimic...
”, cum spunea într-un interviu Vlad Irimia de la trupa B.U.G. Mafia.

INCIPIT.
Începem noi, cu gândul de unde a ?i ap?rut ideea s? post?m pe forumul acesta,
?i anume: cu un produs realizat prin propriile for?e.
Am ales titlul topicului, de "Ritm ?i poezie", tocmai în speran?a s? stârnim interese, pentru aceste domenii,
?i nu (doar) pentru numele proiectului nostru.

Încânta?i de cuno?tiin??, ?i-atunci s?-ncepem...

Alalt?ieri, am publicat primul nostru album, intitulat: "N?scut Pentru Mai Mult" - S.A. (Societatea Ascendent? sau Societatea A.)

Ne-ar face MARE pl?cere s? îl împ?rt??im cu voi, în special c? în acest or??el am tr?it ?i copil?rit nop?i ?i zile întregi,
încercând s? compunem ?i s? scriem cât de bine am ?tiut ?i am înv??at - cu timpul -, acest scurt material.
Nu este un material competitiv (d.p.d.v. comercial), dar sper?m s? nimereasc? dintre trec?tori..

Gata cu vorba lung?.
În momentul de fa?? nu l-am publicat ?i pe Youtube (curând), de asta vom scrie doar linkul c?tre materialul publicat
pe saitul nostru:

ESTE AICI:

http://www.SOCIETATEA.Eu/2015/12/Nascut-Pentru-Mai-Mult-primul-album-sa.html

Spune-mi, mam?, pentru ce am fost n?scut...
?tiu c? prietenii mi-au fost cei care în mine au crezut.
Iart?-m?, de-am fost rebel ?i, câteodat?, rece...
Am vrut s? simt din via??, din fumul ?sta care trece...


Audi?ie profund?!


Acum e rândul vostru. :arrow:

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 03.01.2016 23:29
by VremuriVii
Un muzician ?i împ?timit al ritmurilor rapide, BlkOsc din Sibiu, ?i prieten cu noi:

A publicat de curând o pies? numit? "Dynamic Feeling"...

https://www.youtube.com/watch?v=Tw_6AjDZgbQ&feature=youtu.be

:arrow:

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 18.01.2016 20:08
by VremuriVii
Ultimul mic video de pe PRIMUL nostru album publicat: "COPIL PE VIA??"

https://youtu.be/XavTV1EpEHU

Audi?ie pl?cut?!

S.A.

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 21.01.2016 17:02
by VremuriVii

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 07.04.2016 09:28
by VremuriVii
V? mai aminti?i primul zâmbet, al persoanei/persoanelor dragi?

Atunci, v? dedic?m urm?toarea pies?:

https://www.youtube.com/watch?v=dE-B_nL ... tml5=False

P.S. Dac? v? place muzica noastr?, din Sibiu, da?i-o mai departe...
Mul?umim!

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 15.04.2016 09:42
by VremuriVii
Mam?, suntem plini de vise...
Am uitat de toate, ?i de acatiste...
Tat?, vezi c? fiii t?i se adun? pretutindeni,
Via?a s? înve?e, cât firul li se-ntinde...

S.A. - NASCUT PENTRU MAI MULT
https://www.youtube.com/watch?v=lySRsEuRx5k

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 22.04.2016 08:17
by VremuriVii
F?r? tine, soarele nu mai r?sare,
"Mâinile m? dor", ?ine-te bine, fr??ioare!

Te invit aici, haide!
S-ascult?m cu prietenii no?tri, o pies? mai veche...

https://www.youtube.com/watch?v=IJnRQIFsig4

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 30.04.2016 13:08
by VremuriVii
Ultimele Remixuri, la piesa "Nu-i Vorba Despre"

Colaborare cu Tulamide, din Kiel.

Auditie placuta!

https://youtu.be/k_Bih4WkJJs

https://youtu.be/A1F1maBfNlA

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 03.05.2016 10:45
by VremuriVii
O ultim? floare, pentru vremurile ?i cei ce-au trecut...

"FLOARE NEAGR?" - S.A.

https://www.youtube.com/watch?v=agqei-H1nGw&index=15&list=PLsH6gYZDQG2z2ZNUS4GvEIqmXta5LemkW

A? putea scrie pove?ti, întregi, despre tine ?i ai t?i...
Cum n-au ?tiut s? te asculte; vorbesc iar??i despre ei...
O floare neagr?, ce r?sare noaptea, c?ci ei ziua nu-i mai place...
C?ci ei ziua nu mai tac, ci doar distrug, în jur, familii, case...

(continuare, pe sait: http://www.societatea.eu/2016/05/floare-neagra.html)

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 28.09.2016 09:39
by VremuriVii
V? invit În Jurul Focului, pe to?i vizitatorii acestui forum!

S? mai st?m de vorb?, pu?in, la c?ldura unui foc?

http://www.SOCIETATEA.Eu

Se poate? V? rog, deasemenea, s? V? sim?i?i liberi s? l?sa?i câteva rânduri. Sau m?car unul,
a?a de cuno?tin?? :)

Re: RITM ?I POEZIE (Rhythm And Poetry) din Sibiu

PostPosted: 28.09.2016 09:42
by VremuriVii
...?i a?a de înc?lzire, V? ofer cu drag, o pies? intitulat?:

„MAM?” - https://www.youtube.com/watch?v=NxI59FO_AmE

Canal http://www.Youtube.com/SocietateaAscendenta

Audi?ie cald?...