SIBIU HOME  |   CONTACT  |   SERVICII  |   WEB DESIGN  |   WEB HOSTING  |   DIGITAL PHOTOGRAPHY  |   SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)  |   INTERNET CONSULTING

Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRE

Pentru ca suntem prinsi cu munca de zi cu zi sau cu orice alte activitati care practic ne mananca mai tot timpul liber, am zis ca aici am putea sa ne intalnim la un paharel....de vorba.

Posts: 5
Joined: 28.05.2010 18:52
PostPosted: 29.07.2010 11:08
Populatiile romne mprastiate pe mapamond se cifreaza la aproximativ 12 milioane (romnii din teritoriile r?pite : Basarabia,Bucovina de Nord, Maramure?ul de Nord, romnii de linga tara(Ungria,Serbia,Bulgaria), romnii deportati n gulag (peste un milion), exilul romnesc, emigratia ?i migratia post 89).

Marii patrio?i romni au reusit mpotriva vicisitudinilor s? desavrseasc? unitatea ??rii prin unirea din 1918, eveniment crucial n istoria noastr? ca popor.

Inceputul instabilitatii politice n 1938, a determinat o succesiune de evenimente ce au dus la ciuntirea patrimoniului na?ional, mostenit din negura istoriei,(resemnarea in fa?a dicktatului din 1940-pactul Ribbentrop-Molotov), furtul voin?ei na?ionale la alegerile din 1946, tr?darea intereselor romnesti la tratatul de pace de la Paris din 1947 (de c?tre delega?ia comunist?).

Deportarea in gulagul sovietic a aprox. 1,2 milioane de romni din provinciile rapite, exterminarea elitei politice (patriotii, ctitorii unirii din 1918)n inchisori, a armatei romne n lag?rele de prizonieri, a permis sistemului comunist implantat s? prolifereze.

C?derea comunismului n Europa(1989)a obligat structura comunist? din Romnia s? planifice o reformare a sistemului premeditnd o reasezare de fatada, perenizind sub alte forme de influen?? ?i dominare controlul asupra statului.

Fosta nomenclatur? comunist? ?i-a impins pionii din esalonul doi ?i trei, descenden?ii, pe scena politic? nou creat? dupa89, ocupnd-o, impunnd desf?surarea opera?iunilor de privatizare ?i spoliere a resurselor vitale ale na?iunii n detrimentul a milioane de ceta?eni.

Dupa jumatate de secol de intuneric in 89-90 a fost un moment cind puteam sa aducem izbavirea, sa terminam cu batjocura, na fost sa fie, revolta populara(revolutia) a fost furata, generatiile tinere ce s-au implicat atunci au pierdut in fata structurilor comuniste, esaloanele obscure(sforarii) au infiltrat toate organizatiile nou create.

Partidele politice in principiu ar trebui sa fie institutii fundamentale ale statului, metamorfoza fostului conglomerat(PCR) intr-o puzderie de sateliti artificiali de toate orientarile(stinga, centru, dreapta, extrema stinga sau dreapta, iredentisti, etc), face imposibil acest lucru, tehnica lor consta in saturarea spatiului pentru a impune controlul si legea iudelor.

Suntem 30 de milioane de romani imprastiati in toate colturile lumii, nu concep ca o casta de infractori, tradatori, iude, uzurpatori, speculanti, estimata la 30 000 personaje sa submineze natia romana.

Rezumat : Un partid(formatiune politica) are menirea de a fi o institutie fundamentala a natiunii nu un cuib de tradatori, impostori,uzurpatori, etc.
Potential exista, meditatia de douazeci de ani este suficienta.

2.1. Statul mafiot postdecembrist (rezumat)

Prin lovitura de stat care a urmat revoltei populare anticomuniste din decembrie 1989 ?i prin manipularea informa?ional? a cet??enilor, n Romnia a fost instaurat un stat care s-a autointitulat democratic, dar care nu este construit de popor ?i nu guvereneaz?, nu exercit? puterea statal?, n interesul poporului, pentru popor.

Dimpotriv?, el este un stat autocratic, dictatorial. Este un stat care s-a autoconstruit, un stat care s-a autocreat. Este un stat care s-a autoinvestit cu puterea statal?.

Statul romn postdecembrist este opera activi?tilor ?i securi?tilor partidului ?i statului comunist, care au creat Constitu?ia din 1991, au infiltrat partidele politice postdecembriste, au devenit membrii parlamentelor ?i guvernelor postcomuniste, au conceput ?i aplicat reforma, au conceput ?i aplicat legile prin care capitalul romnesc acumulat pn? n 1989 a trecut n proprietatea lor privat?, prin care o bun? parte a veniturilor cet??enilor create dup? 1989 au intrat tot n buzunarele lor, ale guvernen?ilor, prin care na?iunea romn? a fost adus? la starea de cea mai s?rac? ?i umilit? na?iune din Europa.

Clasa politic? romneasc? postdecembrist?, constituit? din fo?tii securi?ti ?i activi?ti comuni?ti s-a nregimentat n diverse partide, care, prin discursuri ?i lozinci acoper? ntreg spectrul politic european, avnd, ns?, toate, un scop comun: reforma, adic? mbog??irea lor, a guvernan?ilor, prin nsu?irea avu?iei create de romni nainte de 1989 ?i dup?.

Pentru a-?i realiza obiectivul s?u fundamental mbog??irea clasa politic? romneasc? postdecembrist? ?i-a creat statul de care avea nevoie, stat care a aplicat aceea?i politic?, aceea?i reform?, indiferent de coloratura politic? a celor care au c?tigat alegerile din 1990, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008.

Pentru a-?i realiza scopul s?u fundamental mbog??irea guvernan?ilor statul romn postdecembrist s-a autodotat cu puteri nelimitate, discre?ionare, dictatoriale.

Acest stat s-a autodotat cu puterea de a-?i pune membrii s?i deasupra legii, prin legiferarea imunit??ii parlamentarilor ho?i, excroci, corup?i, ?p?gari, ?epari de b?nci, de societ??i de asigur?ri, de fonduri de investi?ii, ?.a.m.d.

Acest stat s-a autodotat cu puterea de a da legi prin care a expropriat cet??enii Romniei de ntregul capital acumulat de ace?tia de-a lungul istoriei, capital care a fost trecut, mai nti, n proprietatea statului, prin Legea nr. 15/1990, apoi, prin a?a-zisa privatizare, n proprietatea privat? a lor, a guvernan?ilor ?i a clientelei lor politice ?i financiare.

Acest stat s-a autodotat cu puterea de a adopta legi, ordonan?e ?i hot?rri de guvern care au f?cut posibil? mbog??irea guvernan?ilor, prin jefuirea cet??enilor de o mare parte a veniturilor acestora, prin infla?ie artificial?, manipularea pie?elor de capital (vezi FNI, SAFI), falimentarea b?ncilor ?i a ntreprinderilor industriale, reducerea continu? a puterii de cump?rare a salariilor ?i pensiilor.

Constitu?ia din 1991 nu i-a acordat statului romn puterea de a tip?ri moned?, dar nici nu i-a interzis s? tip?reasc? moned?, astfel nct statul, prin Banca Na?ional? a Romniei, a tip?rit ?i a aruncat pe pia?? at?ia bani c?i i-au trebuit pentru a genera o infla?ie galopant?, prin care salariile ?i pre?ul for?ei de munc? au fost aduse la unul din cele mai sc?zute niveluri din lume, prin care ntreprinderile romne?ti au fost falimentate ?i decapitalizate, astel nct s? poat? fi trecute, cvasigratuit, n proprietatea privat? a guvernan?ilor.

Constitu?ia din 1991 nu i-a acordat statului romn puterea de a stabili nivelul dobnzilor la care banii tip?ri?i de stat au fost pu?i la dispozi?ia sistemului bancar, nici nu i-a interzis, nu i-a impus vreo restric?ie, sau vreo r?spundere legat? de nivelul acestor dobnzi, astfel nct statul, prin Banca Na?ional? a Romniei, a impus, cu de la sine putere, niveluri ale dobnzilor de peste 100% pe an, care au contribuit ?i ele la crearera infla?iei artificiale, principalul instrument utilizat pentru jefuirea capitalului na?ional, pentru reducerea valorii for?ei de munc? ?i a capitalului na?ional, pentru s?r?cirea popula?iei ?i mbog??irea guvernan?ilor.

Constitu?ia din 1991 nu a acordat statului romn puterea de a da legi prin care s? reglementeze pia?a de capital, respectiv modul n care s? fie efectuate opara?iunile de vnzare-cump?rare a titlurilor de valoare ac?iuni, obliga?iuni, etc. F?r? a avea aceast? putere, statul a dat mai multe legi, ordonan?e ?i hot?rri de guvern pentru reglementarea pie?ei de capital, care au permis ca sume b?ne?ti uria?e ale cet??enilor s? fie furate de excroci SAFI, FNI cu ajutorul instrumentelor acestei pie?e, instrumente create de stat, prin lege, regulamente, instruc?iuni, etc.

Constitu?ia din 1991 nu a acordat statului romn puterea de a da legi prin care s? reglementeze circula?ia banilor n economie, prin care s? reglementeze activitatea b?ncilor, a sistemului bancar. F?r? a avea aceast? putere de la popor, statul romn a adoptat mai multe legi, ordonan?e ?i hot?rri de guvern prin care a permis B?ncii Na?ionale a Romniei s? falimenteze cea mai mare parte a b?ncilor cu capital de stat ?i privat romnesc (BANCOREX, BANCA AGRICOL?, BANKOOP, B.I.R., etc) ?i aproape toate b?ncile populare nfiin?ate dup? 1989.

Constitu?ia din 1991 nu a acordat statului romn puterea de a avea proprietate privat?, nici pe aceea de a fi proprietar de capital. Nici nu i-a interzis dreptul de a fi proprietar de capital. Nici nu i-a stabilit vreo r?spundere pentru capitalul ajuns n proprietatea lui, a statului.

El, statul romn, se autompropriet?rise n 1990, prin Legea 15/1990, cu ntregul capital acumulat de cet??enii romni pn? n 1989, nc?lcnd prevederile Constitu?iei n vigoare la acea dat?.

Neavnd nici o r?spundere constitu?ional? pentru capitalul na?ional pe care ?i l-a nsu?it abuziv, statul romn postdecembrist a f?cut ce a vrut din acest capital, f?r? s? dea vreo socoteal? poporului, de la care furase capitalul: l-a devalizat, l-a vndut, la pre?uri de nimic, cu sumele ncasate ?i-a pl?tit men?inerea la putere, i-a mituit pe salaria?i s? se lase expropria?i ?i concedia?i.

Statul romn postdecembrist s-a autodotat cu puterea de a pune pe grumazul cet??eanului romn cele mai grele impozite ?i taxe de pe continent, de?i el, cet??eanul romn, tot datorit? statului, are cele mai mici venituri.

Acest stat s-a autodotat cu puterea de a nc?lca, n mod sistematic, Constitu?ia, propriile legi, ordonan?e ?i hot?rri de guvern, cu puterea de a nc?lca libert??ile ?i drepturile cet??enilor, f?r? s? r?spund?, n nici un fel, f?r? s? dea socoteal? n fa?a cet??enilor pentru abuzurile sale.

Este cunoscut modul fraudulos n care guvernan?ii Romniei au ob?inut n octombrie, 2003, votarea Legii privind revizuirea Constitu?iei.
Adev?ratul motiv al revizuirii Constitu?iei nu l-a constituit, nicidecum, aderarea la Uniunea European?, ci jaful, adic? scoaterea la mezat, la vnzare, a unor importante componente ale avu?iei na?ionale, care, conform Constitu?iei din 1991, nu puteau fi nstr?inate.

Sc?paser? bog??iile subsolului aurul, uraniul, c?rbunele, petrolul, gazele naturale, etc, ca ?i apele delta, lacurile, rurile, apele minerale.

Conform Constitu?iei din 1991, f?ceau obiectul exclusiv al propriet??ii public adic? nu puteau fi nstr?inate, vndute bog??iile de orice natur? ale subsolului, c?ile de comunica?ii, spa?iul aerian, apele cu poten?ial energetic valorificabil ?i acelea ce pot fi folosite n interes public.

Conform Constitu?iei revizuite n 2003, fac obiectul propriet??ii publice bog??iile de interes public (deci nu de orice natur?) ale subsolului, spa?iul aerian (nu ?i c?ile de comunica?ii), apele cu poten?ial energetic valorificabil, de interes na?ional (deci nu toate apele, ci numai cele de interes na?ional).

Cine va stabili care bog??ii ale subsolului nu sunt de interes public ?i care ape nu sunt de interes na?ional? Poporul? Nu. Statul. Cum? Prin legi adoptate de parlamentarii care au votat ?i legile privatiz?rii, ?i legile care au falimentat b?ncile ?i fondurile de investi?ii, ?i legile care au condus la njum?t??irea salariilor ?i pensiilor.

Statul romn postdecembrist a fost de la nceput ?i continu? s? fie un stat autocratic, mafiot, care trebuie nlocuit cu opusul s?u, un stat democratic, un stat popular.

Doctrina populara-Dr Constantin COJOCARU
Absolvent al Colegiului Na?ional Sf. Sava" ?i al Academiei de Studii Economice din Bucure?ti. Doctor n economie, specialitatea management.
Motto _ Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor ! TUDOR VLADIMIRESCU

Romnii din afara hotarelor: http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=82
Situatia Romniei: criza identitara, politica, sociala, economica :
http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=228
Fonduri de documente : http://www.procesulcomunismului.com/mar ... lt.asp.htm
Universul Romanesc.ORG: http://www.universulromanesc.org/biblio/
Procesul Comunismului: http://www.procesulcomunismului.com/
Tribuna BASARABIEI : http://www.tribuna-basarabiei.ro/
Romnii din jurul Romniei : http://www.romaniidinjurulromaniei.ro/
G.I.D.-Romania : http://gid-romania.com/index.asp
Departamentul Romanilor de pretutindeni: http://www.dprp.gov.ro/
Nelinistea Generalilor: http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=156
RASCRUCEA : http://www.piatauniversitatii.com/forum ... =28&t=1065
Proiect pentru Romania-Dr. Constantin Cojocaru : http://www.universulromanesc.com/forumdisplay.php?f=223
Varianta COJOCARU,site autor : http://www.variantacojocaru.ro/

Memorialul Durerii : http://www.memorialsighet.ro/
Cicerone IONITOIU: http://www.universulromanesc.com/member.php?u=23
Numai cine nu vrea, nu poate : http://www.youtube.com/watch?v=bcPnlxeIdSg

Return to SSDD (same shit different day)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests

cron